Stichting Caveri

IMG_0037.PNG
interview met Ganga Hoogendoorn
22 november 2016
IMG_0149.JPG
4ac010f7-d657-452a-8dd0-737c292572b7.JPG

Oktober/november 2019 ben ik in India. Ieder jaar verzamel ik geld voor een groep kansarme kinderen. Het gaat om schoolgeld en kosten die daarbij horen moeten betaald worden. Het gaat om 20 kinderen waarvan de kosten voor studies tussen de € 300 - € 500 liggen. 

 

Op dit moment heb ik jullie steun heel hard nodig om deze kinderen naar school en universiteit te laten gaan. We komen echt geld tekort en de zorg is groot.

Donaties groot en klein zijn welkom. Via mij worden studies rechtstreeks betaald. Ieder jaar ontmoet ik de studerende kinderen.

Stichting Caveri

In 2002 is Stichting Caveri opgericht en vanuit deze Stichting wordt voor kinderen in India gezorgd. Wij verzamelen geld om het voor kansarme kinderen mogelijk te maken om naar school te gaan. Het gaat om kinderen uit gezinnen waar ouders niet genoeg geld verdienen om de school voor de kinderen te betalen en om weeskinderen.

 

Onder onze zorg zijn momenteel 20 kinderen. Een aantal van deze kinderen zit nog op de basisschool, sommige kinderen volgen middelbaar of hoger onderwijs. Overigens, wanneer de kinderen naar middelbaar of hoger onderwijs gaan stijgen de kosten van de scholen aanzienlijk. Indien het nodig is dat kinderen intern op school verblijven, dragen wij zorg voor deze kosten, en voor de kosten van vervoer, naar en van school.

 

De stichting is volledig afhankelijk van donaties, giften van particulieren en bedrijven. Het werk voor stichting Caveri is vrijwillig. Het ingezamelde geld, gaat direct naar de kinderen. Er is geen winstoogmerk.

 

Wie wil doneren kan dat doen op: Rekeningnummer IBAN: NL26 ABNA 0625 2782 91  t.n.v. Stichting Caveri. Dit kan eenmalig of maandelijks. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ganga Hoogendoorn (ganga.hoogendoorn@gmail.com) of Arthur Bonarius (arthur.bonarius@gmail.com).