top of page

Stichting Caveri

IMG_0037.PNG
interview met Ganga Hoogendoorn
22 november 2016
0701823e-8f44-453e-8a17-c1341a188488.JPG
60c48e9e-bde6-4392-8e5e-88e5d6d49c2d.JPG
IMG_0149.JPG
60744646-7455-478e-9f2d-b5991eddf4d8.JPG
IMG_1183.JPG
c738039e-c502-4885-adf8-e26fabd1b10f.JPG

Stichting Caveri biedt al ruim 20 jaar kansarme kinderen in India de mogelijkheid om naar school te gaan en zich te ontwikkelen. Dat doet zij door die scholing/studie te betalen. Daarbij wordt met ouders en leraren overlegd en wordt er gecontroleerd of er sprake is van noodzaak en vooruitgang. Gelden worden met dat doel ingezameld en alleen daaraan besteed.

Tot voor kort. Want ook in India heeft de coronacrisis ernstige gevolgen. Veel mensen die werkzaam zijn/waren in de toeristenindustrie zijn noodgedwongen ontslagen en/of hebben geen inkomen. Vandaar dat sinds 2020 er ook sprake is van steun aan mensen gewoon om rond te komen, om te kunnen overleven. In India zijn er geen noodfondsen of sociale voorzieningen om de gevolgen van een dergelijke crisis op te vangen. 

Het doel van de stichting om kinderen een beter perspectief te bieden blijft bestaan. Er is juist nu extra geld nodig om de scholing van de kinderen én de kwaliteit van leven van een aantal gezinnen te waarborgen.

De zorg is groot. Op dit moment heb ik jullie steun heel hard nodig. 

In liefde.

Ganga

Stichting Caveri

In 2001 is Stichting Caveri opgericht en vanuit deze Stichting wordt voor kinderen in India gezorgd. Wij verzamelen geld om het voor kansarme kinderen mogelijk te maken om naar school te gaan. Het gaat om kinderen uit gezinnen waar ouders niet genoeg geld verdienen om de school voor de kinderen te betalen en om weeskinderen.

 

Onder onze zorg zijn momenteel 20 kinderen. Een aantal van deze kinderen zit nog op de basisschool, sommige kinderen volgen middelbaar of hoger onderwijs. Overigens, wanneer de kinderen naar middelbaar of hoger onderwijs gaan stijgen de kosten van de scholen aanzienlijk. Indien het nodig is dat kinderen intern op school verblijven, dragen wij zorg voor deze kosten, en voor de kosten van vervoer, naar en van school.

 

De stichting is volledig afhankelijk van donaties, giften van particulieren en bedrijven. Het werk voor stichting Caveri is vrijwillig. Het ingezamelde geld, gaat direct naar de kinderen. Er is geen winstoogmerk.

 

Wie wil doneren kan dat doen op: Rekeningnummer IBAN: NL26 ABNA 0625 2782 91  t.n.v. Stichting Caveri. Dit kan eenmalig of maandelijks. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ganga Hoogendoorn (ganga.hoogendoorn@gmail.com) of Arthur Bonarius (arthur.bonarius@gmail.com).

bottom of page